ସମ୍ବାଦ

 • ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ କ’ଣ?

  ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଜଟିଳ, ମାନବ ଶରୀରର କ୍ଷତିର ଖରାପ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଶରୀରର ଉତ୍ତାପକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ at ାଳର ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଗତ ହେବା, ପର୍ବତାରୋହଣ, ପଥର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୋଲିସ୍, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା | ବାହାଘର ପୋଷାକ ସହରର ଅବକାଶରେ ବିଭକ୍ତ | କ୍ରୀଡା ପୋଷାକ ଏବଂ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଶ୍ରମ ବୀମା ପୋଷାକ |

  ଶ୍ରମ ବୀମା ପୋଷାକ ହେଉଛି ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ, ଥଣ୍ଡା, ଅଗ୍ନି, ପବନ, ଆଣ୍ଟିକୋରୋଜିଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି |ଯେପରିକି ଇସ୍ପାତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟସ ସୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, “ରାସାୟନିକ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏସିଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍, କରୋସି ପିନ୍ଧନ୍ତି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କାର୍ଯ୍ୟ କପଡା ବିଷୟରେ |

  - ସାଧନ କପଡ଼ାର ଗୁଣ 1. ଅର୍ଥନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷାକ କପଡ଼ାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥନ benefits ତିକ ଲାଭ |ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷାକ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ ...
  ଅଧିକ ପଢ